Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs3/56/johtajuu/public_html/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Tieto luo arvoa -mutta kuinka johtaa sitä strategisesti? | Johtajuussymposium
Loading
14.5.2018

Tieto luo arvoa -mutta kuinka johtaa sitä strategisesti?

Kasvavan datamäärän muuttaminen arvokkaaksi tiedoksi on monen organisaation menestykselle keskeinen kysymys. Vuoden 2018 Johtajuussymposiumissa pohditaan, kuinka yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua ja parantaa asiakaskokemusta tiedolla johtamisen keinoin. Kaikille avoin tapahtuma järjestetään syyskuun 6. päivä Tampereen yliopistossa.

 

Analytiikka on kehittynyt huimaa vauhtia ja tietoa kerätään datan muodossa suurempia määriä kuin koskaan aiemmin. Organisaatiot ja yritykset voivat hyötyä keräämästään datasta monella tapaa, kunhan dataa osataan ymmärtää ja jalostaa. Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen professori Nina Helanderin mukaan tärkeää on ymmärtää tiedon ja tietoon perustuvan päätöksenteon merkitys

 

”Tiedosta ja tiedolla luodaan arvoa asiakkaille, omistajille, työntekijöille ja yhteiskunnalle.”

 

”Paraskaan tietojärjestelmä ei ratkaise ongelmia, jos ihmiset eivät itse ole mukana”

 

Professori Helander kertoo, että tietojohtaminen pitää sisällään sekä tiedon johtamisen että tiedolla johtamisen. Tiedon johtamisella tarkoitetaan tietojärjestelmien hyödyntämiseen liittyviä taitoja sekä analytiikkataitoja. Tiedolla johtamisessa taas on kyse strategiatason taidoista ja toiminnasta ja siitä, miten saatavilla olevaa tietoa voidaan parhaalla tavalla jalostaa päätöksenteon tueksi.

 

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta muun muassa vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutussuhteissa jaettu tieto ovat Helanderin mielestä kriittisiä. Vuorovaikutuksen keinoilla ihmiset saadaan mukaan tekemään muutosta.

 

”Paraskaan tietojärjestelmä ei ratkaise ongelmia, jos ihmiset eivät itse ole mukana”

 

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist kuvaa tiedolla johtamisen sisältöjen ajankohtaisuutta. Digitalisaatio on tuonut entistä suuremmat tietomäärät saatavillemme. Lönnqvistin mukaan tämä mahdollistaa sen, että organisaatioissa voidaan tehdä tietoon perustuvia, parempia päätöksiä.

 

”Päätökset halutaan tehdä tietoon perustuen, eikä ainoastaan fiilikseen nojaten. Tiedolla johtaminen on hyvin ajassa kiinni.”

 

Tietojohtamisen professori ja johtamiskorkeakoulun dekaani
Tampereen teknisen yliopiston tietojohtamisen professori Nina Helander ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist

 

”Analytiikan avulla saadaan uutta tietoa ja päästään käsiksi asiakaskokemukseen”

 

Yritykset hyötyvät tiedolla johtamisen ajatuksista erityisesti palveluidensa kehittämisessä. Helander ja Lönnqvist ovat yhtä mieltä siitä, että julkishallinon myllerryksessä ja sote-palveluita kehitettäessä voitaisiin hyödyntää tiedolla johtamisen ajatuksia. Professori Helander kertoo, että tietojohtamisella pystyttäisiin kehittämään ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja kokemuksista, mutta myös toiminnan tehokkuudesta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Analytiikan avulla saadaan uutta tietoa ja päästään käsiksi asiakaskokemukseen ja asiakkaan käytökseen. Päivittäisessä johtamisessa tietoon perustuva päätöksenteko mahdollistaa strategisten tavoitteiden toteuttamisen ja ennakoinnin. Nämä ovat avainasioita kilpailuedun saavuttamiseksi.

 

Pelkkä datan murskaus ei professori Helanderin mukaan kuitenkaan riitä – tarvitaan substanssiosaamista ja monitieteellistä ymmärrystä siitä, mitä data kertoo. Parhaaseen lopputulokseen ei pääse ilman toista. Monilla yrityksillä, ja myös julkisella sektorilla on Helanderin mielestä halua kehittää sähköisiä palveluitaan. Datan ymmärtäminen ja jalostaminen auttavat organisaatioita näkemään, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, sekä missä organisaation tiedonkulun ongelmat sijaitsevat.

 

”Johtajuussymposium tarjoaa mahdollisuuden päästä kuulemaan huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja”

 

Monet yritykset tahtovat kehittää avointa dataa ja analytiikkaa. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun järjestämä Johtajuussymposium tarjoaa 6.9.2018 ainutkertaisen tilaisuuden päästä ajankohtaisen tiedon äärelle. Tapahtumassa tutkimuksen, yritysmaailman ja julkishallinnon edustajat kokoontuvat yhteen pohtimaan tietoon ja johtamiseen liittyviä polttavia kysymyksiä. Yksi tämän vuoden odotetuimmista puheenvuoroista on alan johtavalla asiantuntijalla Tom Davenportilla yliopiston juhlasalissa.

 

Osallistujalle tapahtuma on ennen kaikkea kätevä keino päästä kuulemaan huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja onnistumisista sekä käytännön virheistä kaikille avoimien ja ilmaisten seminaarien ja paneelikeskusteluiden muodossa. Tapahtuma on tänä vuonna aiempia vuosia suurempi ja ohjelmaltaan tiivis. Kävijä voi valita ohjelman tarjonnasta hänelle itselleen sopivimmat seminaarit ja paneelit. Kevään ja alkukesän aikana päivittyvä ohjelma on nähtävissä nettisivuillamme johtajuussymposium.fi. Johtajuussymposiumia on mahdollista seurata myös Facebook-sivulla sekä Twitterissä #johtajuussymposium.

 

Lue lisää tapahtumastamme!

Tutustu ohjelmaamme ja puhujiimme tästä

 

Johtajuussymposium järjestetään 6.9.2018 Tampereen yliopistossa. Tapahtuma tarjoaa huipputason asiantuntijapuheenvuoroja ja paneelikeskusteluja  tiedolla johtamisen ajankohtaisimmista kysymyksistä.

Kuvat tapahtumasta: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto