Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs3/56/johtajuu/public_html/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Avoimen innovaatiotoiminnan kautta löydetään uusia tapoja käyttää tietoa ja hyödyntää dataa | Johtajuussymposium
Loading
Open Innovation Breakfast
11.6.2018

Avoimen innovaatiotoiminnan kautta löydetään uusia tapoja käyttää tietoa ja hyödyntää dataa

 

Avoimet innovaatiot liittyvät kiinteästi tämän vuoden Johtajuussymposiumin teemaan, tiedolla johtamiseen. Avoimien innovaatioiden kannalta keskeistä on, kuinka yritykset pystyvät hyödyntämään ulkoa tulevaa tietoa ja osaamista, ja toisaalta hyötymään laajemmin oman asiantuntemuksensa kaupallistamisesta oman yrityksensä ulkopuolella.

 

Avoimet innovaatiot perustuvat yhteistoiminnalle ja tiedon liikkumiselle. Tämä poikkeaa perinteisistä tavoista synnyttää innovaatioita enimmäkseen yrityksen sisäisenä toimintana. Teknologioiden ja ideoiden vaihdanta kiihdyttää yrityksien sisäisiä innovaatioprosesseja. Usein keskusteluun avoimista innovaatioista liittyy myös uusien osaamistarpeiden sekä luovuuden ja innovatiivisuuden kasvavan merkityksen esiin nostaminen.

 

Yritykset voivat toiminnassaan hyödyntää avoimia innovaatioita kahdella tapaa. Tunnetumpi tapa on hyödyntää innovaatioprosesseissa yrityksen ulkopuolelta tulevaa tietoa, ideoita ja teknologioita. Avoimet innovaatiot mahdollistavat kuitenkin ideoiden ja teknologioiden liikkumisen ja vaihdannan myös toiseen suuntaan – yrityksen sisältä käytettäväksi toisten yritysten innovaatioprosesseissa.

 

 Avoimien innovaatioiden eritysasiantuntija puhujaksi Johtajuussymposiumin Open Innovation Breakfast –tilaisuuteen

 

Johtajuussymposium nousee tänä vuonna aivan uudelle tasolle kansainvälisten huippuluokan asiantuntijapuhujien myötä. Päivän ohjelma alkaa kello 8 Open Innovation Breakfast –tilaisuudella, jonka pääpuhujaksi saapuu Cambridgen yliopiston innovaatioprofessori Tim Minshall jakamaan kokemuksia ja tutkimustietoa avoimesta innovaatiosta. Cambridgen yliopiston ympärille on kehittynyt tiivis teknologiayritysten yhteistyöverkosto, jonka toiminnassa Tim Minshallilla on merkittävä rooli.

 

Minshall on perehtynyt tutkimustyössään yhdessä Letizia Mortaran kanssa suurten monikansallisten yrityksien tapaan toimeenpanna avoimia innovaatioita käytännön toiminnassaan*. Tutkimustulokset osoittavat, että avoimien innovaatioiden omaksumiseen yrityksissä vaikuttavat yritysten innovaatioedellytykset, toimeenpanon ajoitus sekä yrityskulttuuri. Open Innovation Breakfast –tilaisuudessa Minshallin puheenaihe keskittyy juuri avoimien innovaatioiden johtamiseen tutkimustiedon sekä hänen omien havaintojensa kautta.

 

” Teknologioiden ja ideoiden vaihdanta kiihdyttää yrityksien sisäisiä innovaatioprosesseja.”

 

Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta kertoo, että myös suomalaiset yritykset ovat päässeet ammentamaan Minshallin tutkimustyöstä.

 

”Olemme vieneet suomalaisyrityksiä Cambridgeen ”sparrattavaksi” Business Finlandin rahoittaman ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän USCO-hankkeemme (Using Digital Co-creation for Business Development) myötä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yritysten liiketoiminnan digitalisaatiota.”

 

Yhdessä tekemisen merkitys korostuu myös suomalaisessa tietointensiivisessä yritystoiminnassa

 

Open Innovation Breakfast –aamiaistilaisuudessa suomalaisen, tietointensiivisen yrityksen näkökulmaa tulee avaamaan Solitan New Digital Services –yksikön johtaja Lassi Kurkijärvi. Kurkijärvi on urallaan työskennellyt pitkään innovaatioiden parissa eri työtehtävissä. Hän toiminut mm. innovaatiojohtajana Sanoma-konsernissa sekä ollut perustajajäsenenä kansainvälisessä Tidal Move –hankkeessa, joka on synnyttänyt uutta yritystoimintaa sekä innovaatioita asiakaskunnalle Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Suomessa. Heikkilä-Tammi kuvailee Kurkijärveä ”visionääriseksi, kansainvälistä kokemusta omaavaksi johtajaksi, joka korostaa kulttuurin ja yhdessä tekemisen merkitystä ja luo uskoa suomalaiseen osaamiseen”.

 

Kurkijärvi työskentelee digitaalisen muutoksen etulinjassa pyrkien kohti parempia palveluita. Hän uskoo yrittäjähenkisyyden tukemiseen ja startup-metodien soveltamiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Puheenvuorossaan Kurkijärvi tulee avaamaan yrityskulttuurin roolia avoimissa innovaatioissa.

 

Open Innovation Breakfast –tilaisuus tarjoaa aamiaisen lisäksi innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille tilaisuuden päästä kuulemaan yhteiskehittämisestä eri muodoissa. Innovatiivinen aloitus päivälle johdattaa Johtajuussymposiumin osallistujan tiedolla johtamisen aiheiden äärelle.

 

 

*Mortara, L. & Minshall, T.. 2011. How do large multinational companies implement open innovation?. Technovation. Vol. 31 (10-11). s. 586-597. Elsevier

 

 

Tutustu Open Innovation Breakfast -aamiaistilaisuuden ohjelmaan sekä päivän puhujiimme tarkemmin!

 

 

Lue lisää:

Tieto luo arvoa – mutta kuinka johtaa sitä strategisesti?